برنامه گراميداشت از هفته شهيد

برنامه گراميداشت از هفته شهيد
برنامه گراميداشت از هفته شهيد
د شهید اونۍ د نمانځنې پروګرام
 
به تاريخ ١٧ سپتمبر ٢٠٢٣ مطابق با ٢٦/٦/١٤٠٢، برنامه اى به مناسبت گراميداشت از هفته شهيد و سالروز شهادت قهرمان ملى كشور با اشتراك شهروندان مقيم حوزه ونكوور كانادا، بر گزار شد. در اين برنامه كه از جانب نمايندگان اتحاديه افغان-كانادائى برگزار شده بود، جنرال قونسل افغانستان، شمارى از شخصیت های فرهنگی، فعالان جامعه مدنی و برخى دانشجويان نيز اشتراک داشتند.
 
آقاى رامين معنوى جنرال قونسل ج. ا. افغانستان ضمن ارج گزارى به هفته شهيد به عنوان يك وجيبه ملى و مردمى و نيز درود و دعا به روح پاك شهدا، هفته شهيد را مناسبتى دانست براى گراميداشت از سالروز همه شهدا به شمول رئيس جمهور پيشين و شهيد صلح استاد برهان الدين ربانى، قهرمان ملى كشور احمد شاه مسعود، شهيد استاد مزارى، شهيد حاجى عبدالقدير، شهيد جنرال داوود، شهيد جنرال عبدالرازق، و ساير شهداى نامور و گمنام كشور كه در جنگ ها به شهادت رسيده اند.
موصوف در ادامه پيرامون چگونگى دفاع و حراست مردم از حيثيت، وقار و استقلال كشور، اهميت ارزش ها و باور هاى كه براى تحقق آنها مليونها تن شهيد شدند، رسالت هاى مهم مردم در تحولات، جايگاه قهرمان ملى بحيث شخصيت تأثير گزار در تاريخ معاصر، عمده ترين اهداف و خط فكرى قهرمان ملى و ساير شهدا ( دفاع از آزادى وطن، با همى/همديگر پذيرى ميان مردم، تأمين عدالت اجتماعى، مساوات در حقوق شهروندى، اصلاحات در نظام سياسي، ايجاد نظام مردمى و وابسته بودن وحدت ملى به عدالت اجتماعى و عدالت اجتماعى به يك حكومت مردمى و عادل)، اعتراف به عدم تطبيق اهداف در عمل به دليل نا مساعد بودن اوضاع و در نتيجه جنگ هاى داخلى و در نهايت توسل به فراست، تدبير و نو انديشى پس از بار ها تجارب جنگ و بد بختى، بيانيه خويش را ارائه كرد. در ادامه، ضمن اذعان به اين كه استكبار، استبداد و ستم، موجب در هم شكستن حس با همى ميگردد، پيروزى و كاميابى مردم افغانستان وابسته به برابرى، همديگر پذيرى و عدالت دانسته شد. همچنان، وى در مورد شرايط دشوار كشور، بحران بشرى، مسايل مرتبط به حقوق بشر و در نهايت اميد مردم به يك حكومت مردمى طبق خواست و اراده شان، به گونه فشرده ياد آورى نمود.
 
در اين محفل، ساير سخنرانان نيز هر يك محترم حاجى محمد فقير، محترم استاد عبدالرحيم پروانى، محترم هاشمى نژاد، محترمه خانم زهرا حسينى، محترم استاد محمد محق، محترم كمال ويش، محترمه خانم هادف، محترم فيضى، و محترم مسعود بدخش در مورد هفته شهيد و سالروز شهادت قهرمان ملى كشور سخنرانى هاى خويش را ارايه نمودند.
 

Last modified on Tuesday, 26/09/2023

Go to Top