پیام شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هفته شهید

پیام شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هفته شهید
پیام شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هفته شهید
 
د شهيدانو د اونۍ په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوريت د سياسي او قونسلۍ د هماهنگی شورا پيغام
Go to Top